[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na utrzymanie oraz dostosowanie Lokalnego Systemu Informatycznego MEWA 2.0 do wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027.

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: utrzymanie  oraz dostosowanie Lokalnego Systemu Informatycznego MEWA 2.0 do wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027., zapraszamy potencjalnych wykonawców do zapoznania się z treścią zapytania oraz niezbędnymi załącznikami i przesłania wartości szacunkowej.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyceny należy przesłać do 23.08.2021 r. (poniedziałek) do godziny 15:00 na adres: k.tusinski@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-17
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content