[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie, druk i dostawę – plansz (czeków), rollupów, plakatów i zaproszeń na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości wykonania zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy przesłać do dnia 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) do godziny 12:00 na adres: media@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-04-01
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-04-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content