[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na Wykonanie i dostawę kalendarzy na 2023 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym planowanym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2022 (wtorek) r. na adresy e-mail: m.gajek@mazowia.eu oraz d.turzynska@mazowia.eu.

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.

 

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe

– Formularz szacowania

Informację wytworzyła Marta Gajek.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content