[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie profesjonalnej usługi fotograficznej projektów wykorzystanych w polsko-angielskim albumie „Perły Mazowsza VI” prezentującym wybrane projekty dofinansowane z RPO WM 2014 – 2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usługi  do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu planowanego zamówienia i przesłania wyceny na załączonym Formularzu

Wyceny należy przesłać do 10 lutego 2021 roku  do godziny 12:00 na adresy e-mail: a.miekwicz@mazowia.eud.obzejta@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-02-02
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-02-02

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content