[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie projektu, druk oraz dostawę materiałów promocyjnych oraz elementów wystawienniczych w ramach RPO WM 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usług do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Szacowania Przedmiotu Zamówienia

na wykonanie projektu, druk oraz dostawę materiałów promocyjnych oraz elementów wystawienniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i przesłania wyceny na załączonym formularzu.

 

Wyceny należy przesłać do 18 lutego 2021 roku do godziny 23:59 na oba adresy jednocześnie:

 e-mail: a.miekwicz@mazowia.eu; d.obzejta@mazowia.eu

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-02-11
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-02-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content