[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na zakup dostępu do platformy e-learningowej do samodzielnej nauki języka angielskiego i niemieckiego

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego zakupu dostępu do platformy językowej online dla pracowników

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowana liczba dostępów do platformy:  50 – 500 osób

Okres dostępu do platformy: 12 miesięcy

Termin uruchomienia dostępu do platformy: 18 października 2023r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 10 września 2023r.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-09-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-09-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content