[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na zakup dostępu do platformy e-learningowej do samodzielnej nauki języka angielskiego i niemieckiego

Szanowni Państwo,

 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego zakupu dostępu do platformy językowej online dla pracowników

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Szacowana liczba dostępów do platformy:  50 – 500 osób

Okres dostępu do platformy: 1 października 2021 – 30 września 2022r.

 Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: k.urlinska@mazowia.euoraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 25 sierpnia 2021r.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content