[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia pn. Kompleksowa usługa cateringowa dla Ciechanowa,Ostrołęki, Piaseczna, Płocka, Radomia, Siedlec, Wołomina, Żyrardowa .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu pn. szacowanie rynku i do przesłania wyceny na załączonym formularzu szacowania wartości zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 30.06.2020 r. (wtorek) do godziny 10:00 na adresy e-mail:  j.grocka@mazowia.eu

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1.  szacowanie rynku na catering region,
  2. formularz szacowanie rynku na catering.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content