[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów (OPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: a.filas@mazowia.eu, do dnia 30.05.2023 do godziny 12:00.

[AKTUALIZACJA TERMINU] 

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 5 CZERWCA 2023 R

Pytania prosimy kierować do Pana Artura Filasa na adres a.filas@mazowia.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 22 542 21 79.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

[ATUALIZACJA]

Odpowiedzi na przesłane pytania:

  1. Czy wystarczy wysłać ofertę na papierze firmowym?

– tak, zapytanie ma na celu oszacowanie kosztów usługi dostępu do Internetu

2.       Czy wystarczy podać wysokość abonamentu miesięcznego?
nie, w przypadku opłaty instalacyjnej, w wycenie należy uwzględnić również koszty instalacji łącza


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-05-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-05-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content