[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie wsparcia na utrzymanie i monitorowanie sieci oraz korelowanie zdarzeń bezpieczeństwa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: a.baraniewski@mazowia.eu do dnia 02.11.2022 do godziny 12:00.

Pytania prosimy kierować do Pana Adriana Baraniewskiego na adres a.baraniewski@mazowia.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 506 183 111

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-26
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-26

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content