[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na opracowaniu, przygotowaniu, druku przewodnika turystycznego w wersji dwujęzycznej (j. polski i j. angielski) wykonanie i druk mapy dołączonej do przewodnika prezentującego wybrane projekty turystyczne dofinansowane z funduszy europejskich w ilości 3.000 egzemplarzy oraz torby papierowej z nadrukiem kolorowym w ilości 2.000 szt.

Zamówienie usługi polegającej na opracowaniu, przygotowaniu, druku przewodnika turystycznego w wersji dwujęzycznej (j. polski i j. angielski) wykonanie i druk mapy dołączonej do przewodnika prezentującego wybrane projekty turystyczne dofinansowane z funduszy europejskich w ilości 3.000 egzemplarzy oraz torby papierowej z nadrukiem kolorowym w ilości 2.000 szt.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 01.09.2022 r. do godz.23:59 na adres mailowy:  a.krzysztofik@mazowia.eu oraz j.zagrabska@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-08-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-08-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content