[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na organizacji stoiska Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa strefy funduszy europejskich podczas wyjazdów na wydarzenia o charakterze plenerowym odbywających się na terenie województwa mazowieckiego w 2024 roku.


KOMUNIKAT 1.02.2024 ZAKTUALIZOWANO ZAŁĄCZNIKI: OPZ I FORMULARZ WYCENY.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania szacunkowej wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 9 lutego 2024 r. (piątek) godz.12.00 na adresy e-mail: j.zagrabska@mazowia.eu oraz :a.miekwicz@mazowia.eu

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania szacunkowej wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 5 stycznia 2024 r. (piątek) godz.16.00 na adresy e-mail: j.zagrabska@mazowia.eu oraz : a.miekwicz@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-12-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-12-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content