[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na przygotowaniu do druku i druku przewodnika turystycznego w wersji dwujęzycznej (j. polski i j. angielski), druku mapy dołączonej do przewodnika prezentującego wybrane projekty turystyczne dofinansowane z funduszy europejskich w ilości 2.000 egzemplarzy oraz toreb papierowych z nadrukiem kolorowym w ilości 2.000 szt.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania szacunkowej wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 na adresy e-mail: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu oraz a.krzysztofik@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-07-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-07-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content