[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu na produkcję filmów informacyjno-promocyjnych prezentujących efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu.

Szacunkowe oferty należy przesłać do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 12:00 na adres email: p.gutowska-jarosz@mazowia.eua.lopienska@mazowia.eu i m.wyszynska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-05-08
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-05-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content