[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Uwaga: w dn. 23 października 2019 r. postępowanie zostało anulowane.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesyłać do dnia 8 października 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: g.bidzinska@mazowia.eu

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-09-30
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-09-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content