[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakup dostępu do platformy e-learningowej do samodzielnej nauki języka angielskiego i niemieckiego.

Szacowana liczba dostępów do platformy:  50 – 500 osób.  Okres dostępu do platformy: 12 miesięcy

Termin uruchomienia dostępu do platformy: 18-31 października 2022r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 9 września 2022r do godz. 10:00.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

W dniu 14.09.2022 r. dokonano wyboru wykonawcy. Wybrano ofertę firmy:

LANGMEDIA Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 553-021 Wrocław

 

 

na  kwotę 30 000,00 zł

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

  1. LANGMEDIA Sp. z o.o.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-09-01
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-09-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content