[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakup elementów wyposażenia komputerów.

W związku z opóźnieniem w postępowaniu, zapisy dotyczące terminu realizacji dostawy uniemożliwiają terminowe wywiązanie się wykonawców. W związku z powyższym zamówienie dotyczące zakupu elementów wyposażenia komputerów zostaje anulowane. O ponownym umieszczeniu zamówienia na stronie MJWPU firmy biorące udział w dotychczasowym postępowaniu zostaną powiadomione drogą mailową.

Aktualizacja załącznika SOPZ, aktualny załącznik SOPZ 20.02.2019

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Firmy zainteresowane poniższym zamówieniem

na składanie ofert cenowych, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku.

Oferty proszę składać mailowo e.brydak@mazowia.eu  do dnia 26.02.2019r. do godz. 8.00


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-02-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-02-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content