[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w roku 2023.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych ww. zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz do przesłania ofert. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 22 542 23 86 lub 22 542 21 36,  oraz na adresy e-mail: m.chojnacka@mazowia.euc.gorecki@mazowia.eu.

Oferty należy składać do końca dnia 15 listopada 2022 r. na adres e-mail:  m.chojnacka@mazowia.eu

W związku z zakończonym postępowaniem o świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej dla MJWPU na rok 2023,  Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta  – tj. oferta Wolters Kluwer Polska sp. o.o.

Zamawiający wybrał ofertę Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-26
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-26

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content