[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w roku 2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych ww. zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz do przesłania ofert.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 542 23 86 lub 542 21 36,  oraz na adres e-mail: m.chojnacka@mazowia.eu, c.gorecki@mazowia.eu.

Oferty należy składać do końca dnia 20 października 2023 r.  na adresy e-mail:  m.chojnacka@mazowia.eu, c.gorecki@mazowia.eu

Załącznik: SWZ; opis najważniejszych postanowień umownych.

W związku z zakończonym postępowaniem na świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej dla MJWPU na rok 2024, Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty – oferta Wolters Kluwer Polska sp. o.o. oraz oferta C.H. Beck sp. z o.o.

Wobec większej ilości uzyskanych punktów (63), Zamawiający wybrał ofertę Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Oferta C.H. Beck sp. z o.o. otrzymała 60 punktów.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-10-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-10-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content