[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie na usługę kompleksowej organizacji i obsługi wydarzenia konferencyjnego pn. 12. Forum Rozwoju Mazowsza (stacjonarnie/hybrydowo/online)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 2 sierpnia 2022 r. (wtorek) do godziny 10:00 na adresy e-mail: e.tomkiewicz@mazowia.eu oraz g.bidzinska@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-21
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content