[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie w trybie bez stosowania ustawy p.z.p. na wykonanie, druk i dostawę kartek świątecznych oraz czeków pamiątkowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych funduszy europejskich na 2022 rok

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania ofert.

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 3 czerwca 2022 r(piątek) do godziny 16:00 na  adres e-mail:  a.miekwicz@mazowia.eu

 1. OPZ
 2. projekt umowy
 3. formularz oferty
Zestawienie ofert i punktacja dot. zamówienia na

wykonanie, druk i dostawę kartek świątecznych oraz czeków pamiątkowych

na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych funduszy europejskich na 2022 rok

Agencja Reklamowa „TOP” Agnieszka Łuczak

ul. Chocimska 4, 87-800 Włocławek

Łączna wartość brutto: 10 028,50 zł

Termin realizacji zamówienia: 10 dni

Punktacja:

Drukarnia SIL VEG DRUK S.C.

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

Łączna wartość brutto: 9 682,50 zł

Termin realizacji zamówienia: 10 dni

Punktacja:

PHU OLEJNIK Piotr Olejnik

ul. E. Szwankowskiego 2/3, 01-318 Warszawa

Łączna wartość brutto: 8 610,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 10 dni

Punktacja:

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Nazwa i adres: PHU OLEJNIK Piotr Olejnik; ul. E. Szwankowskiego 2/3, 01-318 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 3 czerwca 2022 r. godz. 12:46

Cena: 8 610,00 zł brutto


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Wojciech Bejda
 • Wytwarzający:
 • Wojciech Bejda
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-05-25
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-05-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content