[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zapytanie ofertowe na organizacje szkolenia „Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych”

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Planowana liczba osób:  49 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 40 osób.

Czas trwania szkolenia:  Dwa szkolenia jednodniowe (2 grupy szkoleniowe x 1 dzień)  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych, z trzema przerwami; godzina szkoleniowa = 45 min), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe.

Terminy szkoleń:  październik 2023 r.

Proszę o przesłanie oferty szacunkowej mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 18 października 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Przeciwdziałanie nadużyciom”.

AKTUALIZACJA: Postępowanie zostało anulowane z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła ani jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-10-11
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-10-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content