[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zapytanie ofertowe na usługi Certyfikacyjne – podpis kwalifikowany

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wydanie podpisów kwalifikowanych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

  1. Nowy podpis kwalifikowany z czytnikiem (duża karta) – podpis ważny 2 lata –  nie więcej niż 15 sztuk.
  2. Odnowienie podpisu kwalifikowanego (duża karta) – podpis ważny 2 lata – nie więcej niż 34 sztuk.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 25.12.2020 r lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w Umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zamawiający wymaga aby weryfikacja tożsamości odbyła się w siedzibie Zamawiającego, podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdy te usługi są dodatkowo płatne proszę o uwzględnienie ich w ofercie cenowej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę zamówionych przez Zamawiającego podpisów.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wskazana w Umowie ilość kwalifikowanych certyfikatów, zestawów lub urządzeń jest szacowaną liczbą maksymalną. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zamówienia. Wykonawca nie może wnosić z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: k.tusinski@mazowia.eu   do dnia 24.03.2020 r. do godziny 12:00.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-03-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-03-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content