[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Aktualizacja: Zapytanie ofertowe na usługi Certyfikacyjne – podpis kwalifikowany

Wydłużenie terminu składania ofert.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wydanie podpisów kwalifikowanych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

 1. Nowy podpis kwalifikowany z czytnikiem (duża karta) – podpis ważny 2 lata –  nie więcej niż 25 sztuk.
 2. Odnowienie podpisu kwalifikowanego (duża karta) – podpis ważny 2 lata – nie więcej niż 60 sztuk.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 27.12.2021 r lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w Umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Procedura poświadczania tożsamości subskrybentów przeprowadzana będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przy Jagiellońskiej 74, w ustalonych przez Strony terminach, w następujących przypadkach:

 1. w odniesieniu do nowych subskrybentów nie posiadających jeszcze ważnego podpisu kwalifikowanego oraz w przypadku dotychczasowych subskrybentów, których certyfikat utracił ważność;
 2. w pozostałych przypadkach, gdy nie będzie technicznych możliwości poświadczenia tożsamości subskrybenta bez wizyty w siedzibie Zamawiającego.

Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdy te usługi są dodatkowo płatne proszę o uwzględnienie ich w ofercie cenowej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę zamówionych przez Zamawiającego podpisów.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wskazana w Umowie ilość kwalifikowanych certyfikatów, zestawów lub urządzeń jest szacowaną liczbą maksymalną. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zamówienia. Wykonawca nie może wnosić z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: k.tusinski@mazowia.eu, w.bejda@mazowia.eu   do dnia 19.03.2021 r. do godziny 16:00.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eurocert Sp. z o.o.

Puławska 474,

02-884 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 2021-03-16

Cena: 11 051,55 zł


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-03-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-03-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content