[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Nieprawidłowości w zamówieniach wraz z aktualnym orzecznictwem o ustawę Prawo zamówień publicznych i Zasadę konkurencyjności z uwzględnieniem analizy zapisów Taryfikatora wymierzania korekt finansowych oraz szczegółowym omówieniem pojęcia konfliktu interesów w świetle ww. ustawy i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

„Nieprawidłowości w zamówieniach wraz z aktualnym orzecznictwem o ustawę Prawo zamówień publicznych i Zasadę konkurencyjności z uwzględnieniem analizy zapisów Taryfikatora wymierzania korekt finansowych oraz szczegółowym omówieniem pojęcia konfliktu interesów w świetle ww. ustawy i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”

Planowana liczba osób: 30 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 27 osób.

Czas trwania szkolenia: 1 grupa szkoleniowa x 3 dni ( Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 24 godziny szkoleniowe; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 3 dni szkoleniowe.

Termin szkolenia: do 15 grudnia 2022r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 16 listopada 2022 r. do godz. 23.59 z dopiskiem w tytule wiadomości: „Nieprawidłowości w zamówieniach”

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

W dniu 21.11.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty.

Wybrano ofertę firmy :

Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak

Ul. Bolesława Prusa 12

55-050 Sobótka

Na kwotę 21 150,00 zł

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu :

 1. Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak;
 2. Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.;
 3. Wektor Wiedzy.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Wojciech Bejda
 • Wytwarzający:
 • Wojciech Bejda
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-11-09
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-11-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content