[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Zasady poprawnego pisania pism urzędowych z wykorzystaniem zasady prostego języka. Pisma urzędowe w czasie nowych technik komunikacji”

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników z następującego zakresu tematycznego:

 „Zasady poprawnego pisania pism urzędowych z wykorzystaniem zasady prostego języka. Pisma urzędowe w czasie nowych technik komunikacji”

 Planowana liczba osób: ok. 70 osób ( w podziale na 3 grupy w 3 różnych terminach, czyli łącznie 3 dni szkoleniowe). Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 60 osób.

 Czas trwania szkolenia: 3 grupy szkoleniowe x 1 dzień ( Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych; godzina szkoleniowa = 45 minut), czyli łącznie 3 dni szkoleniowe.

Termin szkolenia: maj/czerwiec 2022r.

Proszę o przesłanie oferty mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 24.00

Informacja o wybranym wykonawcy

W dniu 17.05.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty.

Wybrano ofertę firmy :

 

Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s. c.

Al. Solidarności 72 lok. 17

00-145 Warszawa

 

Na kwotę 20 930 zł

 

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu :

1. Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s. c.

2. WYKWALIFIKOWANI.EU

3. Adept

4. WIK Consulting


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content