[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

Zadania:

1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

3)   kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

4)   opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Jednostce, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji;

5)   prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

6)   zapewnienie funkcjonowania Punktu kancelaryjnego informacji niejawnych;

7)   prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8)   prowadzenie wykazów i rejestrów określonych przez ustawę o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wewnętrzne;

9)   sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wdrażanie i aktualizacja wewnętrznych przepisów i procedur w tym zakresie;

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content