[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej

Zadania:

1)  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych wraz z załącznikami, współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

2)  przygotowywanie Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM wraz z załącznikami;

3)  sporządzanie projektów planów finansowych oraz ich zmian w zakresie pomocy technicznej realizowanej przez Jednostkę;

4)  koordynowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II ;

5)  monitorowanie i sprawdzanie realizacji na każdym etapie projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

6)  weryfikowanie dokumentacji związanej z realizacją wydatków finansowanych ze środków Osi Priorytetowej XI RPO WM II w zakresie kwalifikowalności oraz zgodności z zasadami realizacji PT;

7)  sporządzanie wniosków o płatność w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II we współpracy z komórkami realizującymi zadania w projektach pozakonkursowych;

8)  współdziałanie w przygotowaniu załączników do ustawy budżetowej oraz wniosku o udzielenie dotacji celowej, prognozy wniosków o płatność w zakresie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

9)  wnioskowanie o przekazanie środków finansowych pochodzących z dotacji celowej na realizację wydatków w ramach Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów w ramach PT;

11) współdziałanie z wydziałami realizującymi zadania w ramach PT.

 

Uwagi:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Krzysztof Handke 22 542 2100 Kierownik Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content