[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zadania:

1)   wykonywanie prac związanych z utrzymaniem, monitorowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, w tym:

 

a)   upowszechnianie Polityki jakości oraz Księgi jakości wśród kadry kierowniczej oraz pracowników Jednostki,

b)   prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem auditów systemu zarządzania jakością oraz opracowywanie rocznych harmonogramów auditów,

c)   nadzorowanie Księgi jakości oraz procedur systemu zarządzania jakością,

d)   prowadzenie spraw z zakresu przeglądów zarządzania, w tym przygotowywanie i przedstawianie kierownictwu informacji dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem oraz zapewnieniem upowszechniania świadomości dotyczącej wymagań klienta,

e)   prowadzenie spraw z zakresu auditów nadzoru oraz auditów odnowienia,

f)   prowadzenie:

–      rejestru działań korygujących i zapobiegawczych,

–      rejestru uwag auditowych,

–      rejestru przeprowadzonych auditów doraźnych;

 

g)   monitorowanie, przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, realizacji oraz skuteczności i efektywności zadań wynikających z działań korygujących i zapobiegawczych, a także współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi i właścicielami procesów,

 

h)   monitorowanie utrzymania integralności systemu zarządzania jakością podczas wprowadzania zmian w aktach prawnych Jednostki;

 

2)   planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wieloosobowego Stanowiska ds. Systemu Zarządzania Jakością.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content