[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Audytu Wewnętrznego

Zadania:

1)   wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;

2)   systematyczne dokonywanie oceny kontroli zarządczej w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Jednostce poprzez ocenę:

a)   ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Jednostki w zakresie zgodności z prawem,

b)   efektywności,

c)   oszczędności,

d)   terminowości;

3)   dokonywanie, w ramach kontroli zarządczej, oceny:

a)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b)   skuteczności i efektywności działania,

c)   wiarygodności sprawozdań,

d)   ochrony zasobów,

e)   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f)    efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g)   zarządzania ryzykiem;

4)   przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;

5)   realizowanie zadań audytowych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu, za zgodą Dyrektora Jednostki;

6)   sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;

7)   prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;

8)   planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Tomasz Czajor 22 542 2120 Kierownik Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content