[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Informatyki

Zadania:

1)   zapewnienie obsługi informatycznej i teleinformatycznej Jednostki;

2)   zapewnienie obsługi portalu MJWPU (www.mazowia.eu);

3)   realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;

4)   administrowanie zasobami informatycznymi i teleinformatycznymi Jednostki;

5)   administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi;

6)   utrzymanie Lokalnego Systemu Teleinformatycznego dla obsługi RPO WM II;

7)   planowanie i bieżące realizowanie zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych;

8)   sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych;

9)   przygotowywanie projektu planu finansowego Wydziału dotyczącego zakupów;

10) opisywanie oraz ewidencjonowanie faktur i not korygujących, dotyczących działalności Jednostki w zakresie odpowiadającym zadaniom Wydziału;

11) planowanie zakupów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Jednostki i poszczególnych stanowisk pracy;

12) współdziałanie z Wydziałem ds. Zamówień Publicznych przy prowadzeniu spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie dostaw sprzętu, wyposażenia i usług oraz związanych z nimi usług serwisowych – w zakresie przypisanym do zadań Wydziału;

13) tworzenie projektów dokumentacji i prowadzenie spraw z zakresu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego;

14) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:
Lista pracowników

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Tomasz Handschuh 22 542 2222 p.o. Kierownika Wydziału
Michał Baron 22 542 2346 p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału
Adrian Baraniewski 22 542 2755 p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content