[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Kadr

Zadania:

 1.  opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej Jednostki w zakresie:
  • a)  planowania zatrudnienia, rekrutacji, systemu okresowych ocen pracowniczych i realizacja zadań w tym zakresie,
  • b)  planowania i organizacji szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Jednostki,
  • c)  planowania i monitorowania realizacji osobowego i bezosobowego funduszu płac Jednostki,
  • d)  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy współpracy z Komisją Socjalną i Wydziałem Księgowości,
  • e)  prowadzenia sprawozdawczości i analiz w zakresie spraw kadrowych, szkoleniowych i socjalnych przy współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. BHP;
  • f)   założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych;
  • g)  założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika kart ewidencji czasu pracy;
 2. przygotowywanie dokumentacji personalnej, kontrola ważności dokumentów potwierdzających zdolność do pracy pracowników Jednostki oraz kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;
 3. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniów i studentów oraz staży dla bezrobotnych;
 4. współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie ochrony danych osobowych;
 5. prowadzenie rejestru delegacji;
 6. realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;
 7. współdziałanie z Wydziałem Oceny Merytorycznej Wniosków EFS, Wydziałem Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR przy przygotowywaniu umów cywilno-prawnych z ekspertami współpracującymi z Jednostką;
 8. planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Ewa Zalewska 22 542 2142 Kierownik Wydziału

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-10
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content