[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Księgowości

Zadania:

1)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

2)   prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Jednostki oraz sporządzanie przelewów;

3)   prowadzenie z uprawnionymi podmiotami, zwłaszcza z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczeń które wynikają z list płac;

4)   sporządzanie sprawozdań budżetowych Jednostki oraz sprawozdań statystycznych;

5)   sporządzanie bilansu Jednostki wraz z niezbędnymi załącznikami;

6)   prowadzenie ewidencji księgowej Jednostki;

7)   prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

8)   prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla poszczególnych projektów

9)   rozliczanie dotacji;

10) rozliczanie z MR dochodów uzyskiwanych w poszczególnych projektach;

11) analizowanie i uzgadnianie kont księgowych;

12) prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT;

13) prowadzenie ewidencji dotyczącej rozliczeń VAT;

14) wystawianie faktur i not;

15) prowadzenie korespondencji z komornikami z wyłączeniem spraw dotyczących windykacji w ramach projektów Beneficjentów;

16) współdziałanie Wydziału z pozostałymi wydziałami Jednostki w zakresie uzgadniania sald Beneficjentów;

17) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz Departamentem Budżetu i Finansów w ramach zakresu powierzonych zadań.

Kierownik Wydziału Księgowości pełni funkcję Zastępcy Głównego Księgowego.

Uwagi:

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Jadwiga Kwiatkowska 22 542 2150 Kierownik Wydziału
Elżbieta Chabiera 22 542 2152 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content