[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Odwołań

Zadania:

 1. rozpatrywanie środków odwoławczych w ramach EFRR i EFS;
 2. prowadzenie rejestrów środków odwoławczych w ramach EFRR i EFS;
 3. prowadzenie spraw z zakresu rozpatrywania środków odwoławczych w ramach EFRR i EFS, w tym występowanie do właściwej komórki merytorycznej o opinię w celu pozyskania wiedzy pomocnej przy rozpatrywaniu środka odwoławczego;
 4. przekazywanie do IZ RPO WM informacji w formie pisemnej, raz na kwartał, o środkach odwoławczych, wnoszonych przez beneficjentów;;
 5. współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego;
 6. przygotowywanie sprawozdań okresowych z rozpatrzonych środków odwoławczych;
 7. informowanie Beneficjentów o przysługujących im środkach odwoławczych;
 8. opiniowanie projektów regulaminów konkursów;
 9. analizowanie składanych środków odwoławczych w celu usprawnienia i ujednolicenia procedur stosowanych w Jednostce oraz przekazywanie wniosków wynikających z tej analizy do właściwych komórek organizacyjnych.

 

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Arkadiusz Luma 22 542 2331 Kierownik Wydziału
Sylwia Kwatek 22 542 2413 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-10
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content