[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WKR/U-332-49/20 – Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-12-03
 • Termin składania ofert:
 • 2020-12-14 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia  Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Anna Pogorzelska
  • Wytwarzający:
  • Anna Pogorzelska
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-12-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-12-03

  Historia zmian

  Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

   Skip to content