[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

W celu powszechnego dostępu do informacji publicznej utworzony został urzędowy publikator teleinformatyczny – BIP.

BIP to ujednolicony system udostępniania informacji publicznej w Internecie.
Informacje publiczne zawarte w BIP są udostępniane odwiedzającym stronę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez całą dobę bez przerwy.

Przeglądanie informacji

Po lewej stronie witryny BIP znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych informacji udostępnianych w BIP. Dostęp do poszczególnych informacji odbywa się poprzez kliknięcie w daną pozycję menu.

Wyszukiwanie informacji

W nagłówku strony znajduje się menu z ikoną wyszukiwania. W tym miejscu dostępna jest wyszukiwarka. Po kliknięciu w tą ikonę oraz wpisaniu konkretnej frazy lub słowa kluczowego możliwe jest szybkie odnalezienie wybranych treści.

Informacje, które nie są udostępnione w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej:
mjwpu@mazowia.eu

listownie na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Informacje przekazuje się w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

 

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content