[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

„Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)”. Nazwa kontrolowanego podmiotu: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności i Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Numer projektu: RPMA.01.01.00-14-8276/17.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content