[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Oddział MJWPU w Radomiu

Zadania:

 1. realizowanie zadań w ramach Porozumienia i PIFE, a w tym:
  • a)    udzielanie informacji na temat programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS i UP,
  • b)    identyfikowanie potrzeb potencjalnego Beneficjenta i kierowanie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji,
  • c)    organizowanie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. spotkania informacyjne, konferencje) we współpracy z GPI,
  • d)    prowadzenie działań promocyjnych (organizacja lub udział w imprezach lokalnych, wystawach, targach, promocja w lokalnych środkach masowego przekazu) na poziomie regionalnym, we współpracy z GPI,
  • e)    dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju, materiałów własnych oraz materiałów otrzymanych od instytucji, z którymi GPI podejmie współpracę,
  • f)     współdziałanie z punktami informacyjnymi, prowadzonymi przez instytucje wdrażające programy operacyjne na poziomie regionalnym,
  • g)    monitorowanie działań informacyjno-promocyjnych na poziomie regionalnym,
  • h)    przygotowanie raportów merytorycznych, statystycznych i finansowych z prowadzonych działań oraz przekazanie ich do GPI;
 2. współdziałanie z Wydziałem Informacji i Szkoleń Beneficjentów w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, warsztatów i seminariów dla Beneficjentów oraz wizytacja szkoleń organizowanych przez instytucję zewnętrzne na zlecenie MJWPU.
 3. wprowadzanie danych do SL oraz innych systemów informatycznych;
 4. ocena pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WM II;
 5. przeprowadzanie kontroli na miejscu, kontroli doraźnych/wizyt monitoringowych realizowanych w ramach RPO WM II oraz PO KL prowadzenie postępowań pokontrolnych oraz współpraca w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Uwagi:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Michał Gąbka 22 542 2336 Kierownik Oddziału

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-10
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content