[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM 2007-2013

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM) jest dokumentem, który zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej nie podlega negocjacjom z Komisją Europejską.

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content