[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

AKTUALIZACJA: Szacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową realizowaną na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia. Zamawiający informuje, że w zapisach OPZ dotyczących części od 3 do 10 zmieniono odległość od Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych/ Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do zaproponowanego obiektu konferencji do 50 km.

Wyceny należy przesyłać do 10 marca 2022 r(czwartek) do godziny 23:59 na adresy e-mail:  a.miekwicz@mazowia.eu  i  j.zagrabska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content