[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację szkolenia „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  65

 Czas trwania szkolenia: Czas trwania szkolenia: 3 grupy szkoleniowe x 2 dni (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut).

 Termin szkolenia:

29 listopada-17 grudnia 2021r.

 Proszę o przesłanie oferty mailem na adresy: e.marciniak@mazowia.eu  oraz i.plodzik@mazowia.eu do dnia 17 listopada 2021


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-11-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-11-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content