[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Ogłoszenie dotyczące usługi kompleksowego doradztwa oraz wsparcia w procesie najmu powierzchni biurowej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowego doradztwa oraz wsparcia w procesie najmu powierzchni biurowej.

Szczegóły dotyczące zakresu usługi, a także powierzchni biurowej wymaganej praz MJWPU zostały określone w załączniku Ogłoszenia. Podmioty zaineresowane uczestnictwem w niniejszej procedurze zobowiązane są dostosować swoje działania do reguł i wymogów określonych Ogłoszeniem.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-02
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-02

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content