[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ORGANIZACJA I OBSŁUGA STREFY GIER XXL MJWPU WYSTAWIANYCH PODCZAS WYJAZDÓW NA IMPREZY O CHARAKTERZE LOKALNYM, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 2020 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Szacowanie wartości zamówienia na ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ STREFY GIER XXL MJWPU WYSTAWIANYCH PODCZAS WYJAZDÓW NA IMPREZY O CHARAKTERZE LOKALNYM, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 2020 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu pn. Szacowanie wartości zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacowania wartości.

Wyceny należy przesyłać do 22.01.2020 r. (środa) do godziny 10:00 na adres e-mail: e.tomkiewicz@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-01-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-01-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content