[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Organizacja szkolenia: „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020”

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkolenia z następującego zakresu tematycznego:

„Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem EFS+, w tym najważniejsze zmiany względem perspektywy 2014-2020”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Planowana liczba osób:  48 osób. Minimalna liczba uczestników zagwarantowana przez Zamawiającego wynosi 40 osób. 

Czas trwania szkolenia:  Dwa szkolenia jednodniowe (2 grupy szkoleniowe x 1 dzień)  (Program szkolenia powinien obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych, z trzema przerwami; godzina szkoleniowa = 45 min), czyli łącznie 2 dni szkoleniowe 

Terminy szkoleń:  20-31 marca 2023 r. 

Proszę o przesłanie oferty szacunkowej mailem na adres: wkrszkolenia@mazowia.eu do dnia 26 lutego 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Kwalifikowalność”. 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-02-21
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-02-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content