[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Skład, druk i dostawa broszury w języku polskim i angielskim prezentującej działania informacyjno-promocyjne na temat funduszy europejskich w województwie mazowieckim, instrukcji w języku angielskim do gry informacyjno-promocyjnej „Euro Memo” oraz kolorowanki edukacyjnej prezentującej wartości Unii Europejskiej.

Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na skład, druk i dostawa broszury w języku  polskim i angielskim prezentującej działania informacyjno-promocyjne na temat funduszy europejskich w województwie mazowieckim, instrukcji w języku angielskim do gry informacyjno-promocyjnej „Euro Memo” oraz kolorowanki edukacyjnej prezentującej wartości Unii Europejskiej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania szacunkowej wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 20 lipca 2023 r. (czwartek) do godziny 12:00 na adresy e-mail: j.zagrabska@mazowia.eu oraz k.zaczynski@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-07-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-07-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content