[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Aktualizacja: Szacowanie wartości – zmiany w OPZ – usługa opracowania, przygotowania, druku przewodnika turystycznego w wersji dwujęzycznej (j. polski i j. angielski), wykonania i druku mapy dołączonej do przewodnika prezentującego wybrane projekty turystyczne dofinansowane z funduszy europejskich w ilości 3.000 egzemplarzy


W DNIU 22.03.2022 ZAKTUALIZOWANO ZAŁĄCZNIKI: OPZ I FORMULARZ WYCENY.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 28.03.2022 r. do godz.23:59 na adres mailowy: p.gutowska-jarosz@mazowia.eua.krzysztofik@mazowia.euk.milewska@mazowia.euj.zagrabska@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


W DNIU 17.03.2022 ZAKTUALIZOWANO ZAŁĄCZNIK: OPZ.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ WARUNKTÓW ZAMÓWIANIA TERMIN ZŁOŻENIA SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 28.03.2022 R.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 28.03.2022 r. do godz.23:59 na adres mailowy: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu, a.krzysztofik@mazowia.eu, k.milewska@mazowia.eu, j.zagrabska@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.

 

 


Informacja nieaktualna:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 25.03.2022 r. do godz.23:59 na adres mailowy: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu , a.krzysztofik@mazowia.eu , k.milewska@mazowia.eu, j.zagrabska@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content