[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym planowanym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania oraz do przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania.

 

Oferty należy składać do dnia 9.03.2023 r. (czwartek) na adresy e-mail: m.gajek@mazowia.eu oraz d.turzynska@mazowia.eu.

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-02-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-02-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content