[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zapytaniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 05.05.2021 r. (środa) na adresy e-mail: m.gajek@mazowia.eu oraz d.turzynska@mazowia.eu na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

W przypadku, gdy którakolwiek pozycja zapytanie nie będzie możliwa do wyceny, prosimy o opracowanie szacowania częściowego.
 

 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-04-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-04-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content