[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową usługę cateringową realizowaną na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r.

AKTUALIZACJA: Szacowanie wartości zamówienia na kompleksową usługę cateringową realizowaną na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r.

AKTUALIZACJA: Zamawiający mając na celu dokonanie najbardziej miarodajnego szacowania wartości przedmiotu zamówienia, podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert szacunkowych do 10 maja 2021 do godziny 23:59 na adresy e-mail: a.miekwicz@mazowia.eu oraz j.zagrabska@mazowia.eu

 

Dokumenty do szacowania zostały przygotowane do wyboru w dwóch wariantach – Wykonawca może wybrać jeden z podanych wariantów A lub B:

  • Wariant A – zamówienie w częściach – Wykonawca nie musi szacować każdej z 8 części zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia na części i Formularz szacowania z podziałem na części)
  • Wariant B – zamówienie w całości – Wykonawca musi oszacować wszystkie 8 części jako całość. (Opis Przedmiotu Zamówienia na całość i Formularz szacowania na całość).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią ogłoszenia i załączonych dokumentów oraz przesłania szacunkowych ofert.

Wyceny należy przesłać do 10 maja 2021 roku do godziny 23:59 na oba adresy e-mail: a.miekwicz@mazowia.eu; j.zagrabska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie szacunkowej wartości zamówienia niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-04-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-04-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content