[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie, druk i dostawę polsko-angielskiego albumu „Perły Mazowsza VI” w sześciu częściach z RPO WM 2014-2020 oraz opracowanie, druk i dostawę albumu „Perły Mazowsza VI” w wersji brajlowskiej przeznaczonej dla osób niewidomych oraz w wersji powiększonego druku dla osób słabo widzących

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją usług  do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Szacowania Przedmiotu Zamówienia i przesłania wyceny na załączonych Formularzach.

Część A:

opracowanie, druk i dostawa polsko-angielskiego albumu „Perły Mazowsza VI” w sześciu częściach prezentującego wybrane projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Część B:

opracowanie, druk i dostawa albumu „Perły Mazowsza VI” prezentującego wybrane projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wersji brajlowskiej przeznaczonej dla osób niewidomych oraz w wersji powiększonego druku dla osób słabo widzących wraz z elektroniczną wersją publikacji w programie Microsoft Word oraz w PDF do odczytu przez program udźwiękawiający dla niewidomych użytkowników.

AKTUALIZACJA 10.02.2021: Zamawiający mając na celu dokonanie najbardziej miarodajnego szacowania wartości przedmiotu zamówienia, podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert szacunkowych do 17 lutego 2021 do godziny 23:59 na oba adresy e-mail: a.miekwicz@mazowia.eud.obzejta@mazowia.eu

Nieaktualne: Wyceny należy przesłać do 10 lutego 2021 roku do godziny 12:00 na oba adresy e-mail: a.miekwicz@mazowia.eud.obzejta@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-02-02
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-02-02

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content